Какво е скрининг и какви са ползите от него?
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКРИНИНГА Скрининг е процес на идентифициране на здрави хора, които е възможно да са в по-голям риск от развитие на дадено заболяване. Скринингът е част от програмите за профилактика на дадена страна. Терминът означава пресяване и именно това е същността на скрининга – чрез прегледи, осигурени за всички, които биха могли да бъдат в риск от развиване на дадено заболяване, да се определят онези с по-висок р...


ПРОЕКТ BG051РО001-5.3.02-0001-С0001 "СПРИ И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ", ИНФОРМАЦИЯ
  Проект BG051РО001-5.3.02-0001-С0001 “СПРИ и се прегледай” се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.  Проектът е с продължителност 55 месеца (21 май 2009 г.-21.12.2013 г.).  Общият бюджет е 19 558 281,73 лева.  Общата цел на проекта е подобряване трудо...

Програма за скрининг на рак на дебелото черво и ректума
Ракът на дебелото и правото черво (колоректален рак) е широко разпространено заболяване. Той е на трето място при злокачествените заболявания в световен мащаб, а в България този вид рак заема второ място - при мъжете, след рака на белия дроб, а при жените - след рака на гърдата.  Редовните скринигови прегледи за рак дебелото и правото черво са важни, тъй като чрез тях заболяването може да се открие в ранен стадий, когато...Програма за скрининг на рак на млечната жлеза
Ракът на млечната жлеза е най-често срещаното раково заболяване при жените в България. Той представлява около 30% от случаите на рак при жените в ЕС и е причина за 32% от смъртността при ракови заболявания. Скринингът чрез мамографско изследване е съвременният начин за предпазване от рак на млечната жлеза. Той е доказал своята ефективност в редица страни по света и следва да се извършва на всеки две години при жени между 50 и ...

Програма за скрининг на рак на маточната шийка
Ракът нa маточната шийка се причинява от високо-рискови типове на човешкия папиломен вирус (HPV). HPV може да причини изменения в клетките на маточната шийка, които бавно да се развият до ракови клетки. В началото тези изменения са леки и повечето тях изчезват от само себе си без лечение. Ракът на маточната шийка се развива когато клетките в маточната шийка се заразят с един или повече от високорисковите типове на HPV, те се в...